Индустрия на фокус: Търговия

Секторът на търговията се характеризира с управление на множество контрагенти и администрация на голям брой служители със сложно работно време. За компаниите от тази индустрия, екипът на НОВАКОН може да предложи счетоводни услуги и услуги по обработка на заплатите, които да улесняват ръководството на организацията при администриране на тези процеси.

Индустрия на фокус: Търговия

Секторът на търговията се характеризира с управление на множество контрагенти и администрация на голям брой служители със сложно работно време. За компаниите от тази индустрия, екипът на НОВАКОН може да предложи счетоводни услуги и услуги по обработка на заплатите, които да улесняват ръководството на организацията при администриране на тези процеси.


Follow us:  
NOVACON - The Payroll & Accounting Company NOVACON - The Payroll & Accounting Company, The Payroll & Accounting Company