ПОЗНАНИЕ


Изкуството на счетоводството: създаването на консултант

Източник: Accounting Today
От Едвард Мандловиц

В началото на моята счетоводна кариера, освен че работех на пълно работно време, аз също подбирах клиентите, с които работех извънредно, известно още като работа "на черно”. 

Един от клиентите ми управляваше магазин за сладолед на франчайзинг. Ходех там за една вечер на всяко тримесечие, за да отразя търговските му операции в регулярните счетоводни книги. Днес, под една или друга форма, това би било направено на компютър със софтуер като QuickBooks, но тогава всичко се записваше ръчно с мастило.

На база на сумите, които въвеждах, подготвях заплатите и данъчни декларации и всякакви други подобни форми, които трябваше да се изготвят. И накрая подготвях чековете за сумите, включително чек за мен самия, сядахме с клиента, бъбрехме си няколко минути и след това си тръгвах заедно с чека за хонорара ми. Целият този процес ми отнемаше около три часа.

Една нощ, все още не мога да обясня защо, всичко което трябваше да направя ми отне само малко повече от час. Усетих, че ако седнех с клиента след този кратък времеви период и му подадях чековете, клиентът можеше да си помисли, че съм претупал нещата и може би не съм заслужил хонорара си. Отне ми няколко секунди, за да реша да остана и да се опитам да направя нещо допълнително, за да запълня времето.

Тъй като това беше магазин за сладолед, реших да прегледам сметките за последните две години и да видя колко фунийки за сладолед е закупил. Избрах това, защото продажбите му се бяха увеличили значително и аз бях любопитен да видя нарастващия обем на това, което клиентът ми продаваше. Реално нямах никаква причина, но сметнах, че това ще ми даде по-добър отговор за това как той управлява бизнеса си.

Бях изненадан от резултата. Той всъщност беше купил много по-малко фунийки през текущата година в сравнение с предходната, но неговите приходи от продажби бяха нараснали. Изравнявах закупените фунийки с продадените, тъй като той купуваше само това, от което се нуждаеше и не поддържаше склад. Нямах никаква представа как се бе получило това.

След като го обмислих, реших да споделя резултата с моя клиент и го попитах защо това е така, чудейки се дали може би нещо не е било осчетоводено правилно. Когато му казах какво открих (без да му казвам, че просто исках да запълня малко време), той изглеждаше озадачен и се замисли за момент. След това каза, че вероятно това може да се е получило, защото като че ли се продава повече пакетиран сладолед, отколкото този във фунийки, но всъщност няма обяснение и ще трябва да помисли повече за това.

Около седмица след това ми се обади и попита дали бих могъл да се отбия някоя вечер, както и направих. Обясни ми, че е убеден, че кварталът се е променил с неприятни лица мотаещи се около малкия парк, който е от другата страна на улицата на неговия магазин. Магазинът му е отворен всяка вечер до полунощ. Вместо децата да слязат вечерно време, за да си купят фунийки, клиентът ми забелязал, че техните родители слизали и купували малки и големи  пакетирани сладоледи. Това отчело ръст в продажбите и обяснило спада при фунийките.

Клиентът ми започнал да следи продажбите по часове и в крайна сметка започнал да затваря в 22:00ч.,  намалявайки някои разходи. Но дългосрочната прогноза показа, че бизнесът ще се свие, ще загуби стойност и ще престане да бъде източник на прехраната му. Това довело до решението му да продаде бизнеса и да закупи нов франчайз в различна област.

Усетих, че моят съвет и мнение са допринесли за решението му и за положителната промяна в  положението му. Оттогава винаги съм търсил начини да изложа нещо на вниманието на клиентите си, за което може да не са мислили преди. Тази нощ ме направи консултант.

---

Едуард Мендловиц, дипломиран експерт-счетоводител, е партньор в WithumSmith+Brown, професионална корпорация за дипломирани експерт-счетоводители. Той е автор на 20 книги и на стотици статии за бизнес, специализирани списания, бюлетини, а също и на статията  „Tax Loophole” във всяко издание на TaxHotline в продължение на 27 години. Ед също подържа блог два пъти седмично, насочен към проблемите на клиентите си на адрес www.partners- network.com. Той е носител на награда Lawler за най-добра статия, публикувана през 2001 г. в „Journal of Accountancy“. Също така е преподавал по програмата MBA в университета „Фърли Дикинсън“ и е допуснат да практикува в данъчния съд на САЩ. Ед очаква въпроси от управленската практика и може да бъде намерен в WithumSmith + Brown, улица „Спринг“ 1, Ню Брунсуик, Ню Джърси 08901, Телефон: 732.964-9329, имейл: emendlowitz@withum.com.


Изкуството на счетоводството: създаването на консултант | NOVACON ПОЗНАНИЕ | NOVACON, The Payroll & Accounting Company