ПОЗНАНИЕ


Ръководителите на счетоводните фирми и персоналът възприемат етичните норми по различен начин

Източник: Accounting Today
От Майкул Кон

Изследването проследява някои възможни причини, поради които ръководителите в компанията и оперативните служители или професионалният персонал могат да имат различни гледни точки за етичната среда във фирмата, и също така установява, че дори и служителите на ръководни позиции могат да се възползват от менторството. 

Изследователите използвали въпросник, който бил попълнен от 139 счетоводители, наети в счетоводни и одиторски компании. Изследването, в съавторство с Ейми Хегеман - асистент професор по счетоводство в Канзаския държавен университет, заедно с Дона Бобек от Университета на Централна Флорида и Робин Родтке от Клемсънския университет, ще бъде публикувано в специално издание на Journal of Business Ethics с фокус върху счетоводната етика и общия тон на ръководството.

В предишни проучвания, Хагеман  и нейните колеги изследователи доказали, че ръководителите и оперативните служители в  счетоводните фирми имат различни възприятия за техните фирми. Те открили, че докато повечето счетоводни специалисти възприемат етичната среда във фирмата си като доста силна, то партньорите, директорите и управителите на фирмата възприемат етичната среда като много по-силна в сравнение с другите служители.

Основното откритие в последното изследване е защо възниква тази разлика. "Открихме, че когато оперативните счетоводители вярват, че участват във формирането и поддържането на етична среда и/или самите те пасват силно към организационната структура на счетоводната фирма, при тях е по-вероятно да възприемат етична среда толкова силна, колкото при ръководители на фирмата", казва Хагеман в изявление.

Тъй като оперативните счетоводители включват наскоро завършили специалисти, Хагеман добавя, че изследването показва колко е важно студентите да посещават курсове по бизнес етика, които Канзаският държавен колеж по бизнес администрация предлага.

"Ако обучението по етика е отсъствало от университетските учебните програми, то може сериозно да повлияе на способността на тези служители да преценят важността на етиката в счетоводството и бизнеса", допълва тя. "Вярваме, че е изключително важно за тези, които скоро ще завършат, когато преценяват различните възможности за работа, внимателно да обърнат внимание на ръководството на фирмата и тяхното разбиране за цялостна етична среда и култура на фирмата, тъй като "тонът, който задава ръководството" е доказано, че е решителен фактор за формирането на етичните фирмени нагласи."

Хагеман споделя и други констатации на изследващия екип, които установяват, че етичната фирмена среда има важно влияние върху вземането на етични решения. Един и същ служител, поставен в различна среда може да вземе много по-различно решение, въз основа на неговите или нейните разбирания за това какво представлява етично поведение в конкретната организация.

"Много е важно за всеки, който обмисля присъединяване към организация, да се увери, че компанията има силни етични ценности и ръководството във фирмата действа етично и подкрепя усилията на организацията за насърчаване на етичното поведение", допълва още тя.

Проучването установило също, че за ръководителите на фирмата е важно да получават менторство. Докато в предходни години ръководителите били по-малко склонни да се ползват от формално или неформално менторство, Хагеман споделя, че ползването на менторство е свързано с това как ръководителите възприемат етичната среда във фирмата.

"От друга страна, подчинените е по-вероятно да са получили менторство, но то не е свързано с представите им за етична фирмена среда ", допълва тя. "Това подчертава важността ръководителите да продължават да ползват менторството през цялата си кариера. Може би не си представяме някой, който е ръководител в една организация, да има нужда от ментор и наставник, но нашите резултати показват, че ръководителите, които продължават да получават такава подкрепа, имат по-положително отношение към етичната среда във фирмата."

Проучването е част от група изследвания, които Хагеман, Бобек и Радтке са предприели за взимането на етични решения от счетоводителите и значимостта на етичната среда във фирмата.


Ръководителите на счетоводните фирми и персоналът възприемат етичните норми по различен начин | NOVACON ПОЗНАНИЕ | NOVACON, The Payroll & Accounting Company