ПОЗНАНИЕ


Дипломирани експерт-счетоводители (ДЕС), не бъдете “просто момчето/момичето за данъците“

Източник: AccountingWeb
От Питър Браун, старши консултант в Sageworks

Някои анализатори в счетоводната индустрия предупреждават собствениците на бизнеси да не разчитат изцяло на своите дипломирани експерт-счетоводители за бизнес съвети, но много от собствениците очевидно пренебрегват този съвет. Много от най-добрите американски счетоводни фирми съобщават, че чести източници на ръст на приходите им включват нишови услуги, като например бизнес оценки, съдействие при съдебни спорове, стратегическо планиране и бизнес консултантски услуги.

Несъмнено все още има хиляди фирми и самостоятелно практикуващи счетоводители, които се възприемат от клиентите си като "просто момчето/момичето за данъците". Някои от тези счетоводители са подходящи за и удовлетворени от тази роля, но има много други, които разбират, че пазарът изисква по-инициативен консултантски подход с клиентите.

Защо счетоводителите трябва да предлагат някои от тези бизнес консултантски услуги и да станат повече от „просто момчето/момичето за данъците“ ?

Най-вече, защото счетоводителите са уникално квалифицирани да помагат на клиентите да разбират и подобряват своя бизнес. Счетоводителите разбират "историята", която финансовите отчети на компанията разказват, а също и как тя да се приключи с щастлив край, според Рандал Руп, дипломиран експерт- счетоводител (ДЕС), партньор в Mueller & Ко LLP и ръководител на Mueller Consulting Group.

"Счетоводителят знае езика, на който се говори във финансовите отчети и също така има възможността да съдейства на клиента лесно да постигне промяна през финансовите отчети – промяна, която ще помогне да се повлияе на крайния резултат на бизнеса", според Руп.

Счетоводителят може да има по-цялостна представа за бизнеса, докато други консултанти може да се фокусират само и единствено върху продажбите или дейностите.

Счетоводителите също имат колективни знания от работа с предишни клиенти в различни обстоятелства, така че те добавят стойност към управленските усилия на текущите си клиенти.

"Ние виждаме кои клиенти са успешни и защо, и кои от тях не са, и можем да споделим това познание с нашата клиентска база", каза Джордж М. Томсън, ДЕС, ДАО (дипломиран анализатор за оценки), директор в Filomeno & Company. Неговият двадесет и пет годишен опит в работата със собственици на стриктно управлявани предприятия го е научил, че уменията на ДЕС може да се прилагат много добре в други услуги, като например бизнес оценки и съдействие при съдебни спорове.

Да бъдеш нещо повече от момчето/момичето за данъците предоставя на счетоводните фирми и много повече възможности за растеж, казва Томсън. "Ние също сме предприемачи, вярвате или не", допълва той. "Ако искаме да изграждаме и развиваме нашите практики, трябва да предложим все повече и различни видове услуги на нашите клиенти."

Практика, предлагаща услуги отвъд данъчната и одиторската дейност е и от значение за набирането на  качествен персонал, казва Томсън. Много първокласни кандидати искат да работят за фирма, която не е "традиционна сметководна фирма", допълва той.

Кои са някои от ключовите начини да се премине към трансформирането в нещо повече от просто момчето/момичето за данъците“ и да се предложат бизнес консултантски услуги ?

Фокусирайте се. Томсън  казва, че особено самостоятелните счетоводители или малките фирми трябва да се фокусират върху конкретни, специфични или нишови услуги за нови предложения към клиентите. "Известни са ни независими счетоводители, които са много талантливи, но те са се специализирали," допълва той. "Те имат две или три области, които покриват изцяло и когато се окажат извън тяхната среда, се консултират с фирма като нашата."

Счетоводителите всъщност трябва да се съсредоточат върху области, от които те са силно заинтересовани, добавя Руп. "Счетоводителят няма да се отличи като консултант, ако [той или тя не е] увлечен/а по предоставянето на консултантски услуги", добавя той.

Комуникирайте. Освен определянето на фокус, важно е да си изградите мрежа от други счетоводители.
  
"Разберете какво не знаете, от кого може да го научите и се свържете с него", съветва Томсън. "Изградете тази мрежа." Когато клиентите идват при вас с въпроси, с които вие не можете да се справите, вие пак ще продължите да бъдете ценен ресурс, защото ще можете да ги насочите към други компетентни алтернативи. В същото време по-често ще можете да казвате "не" на работа, която не искате. Понякога нетуъркинга би могъл да води до съдружие с други фирми. Например, Filomeno & Company е част от McGladrey Alliance, а Mueller & Cо е част от CPAmerica International.

Бъдете любопитни.  Руп и Томсън споделят, че разширяването на услугите е малко вероятно да бъде лесна задача, ако не промените собствените си навици, за да разберете как можете да обслужвате клиентите си по-добре. Томсън  предлага, когато клиентите се допитват до вас, да си отделите допълнително тридесет секунди, за да задавате отворени въпроси, като например "Как върви всичко останало при вас?"

Руп съветва да излезете от офиса, за да посетите производствените халета и да поговорите с членовете от борда на компанията, така че да опознаете клиента в детайли и също така да натрупате опит от добри практики за други клиенти. "Когато работите със счетоводител, който е активен и който е в клиентската заседателна зала и обсъжда нещата, вместо да седи зад бюрото, набивайки числа и пращайки отчети, вие работите с проактивна личност, която може да помогне на различни бизнеси да постигнат ефективност ," споделя той.


Дипломирани експерт-счетоводители (ДЕС), не бъдете “просто момчето/момичето за данъците“ | NOVACON ПОЗНАНИЕ | NOVACON, The Payroll & Accounting Company