ПОЗНАНИЕ


Как финансите и счетоводството могат да стимулират иновацията

от Кен Тайзък | 10 септември 2013
Източник: Journal of Accountancy

Преди пет години, Джими Кийтър, дипломиран експерт-счетоводител (CPA), бил разтревожен от това, което получил след симулация на анализ на най-лошия сценарий в развитието на транспортната дейност на Daylight Donut Flour Co. от Тулса, Оклахома, където работил като главен финансов директор.

Разбира се, компанията, която доставя съставки и оборудване за лицензирани оператори на магазини за понички в 38 държави, и за няколко обекта извън Съединените щати, имала застраховка. Но Кийтър установил, че една транспортна катастрофа в най-лошия й вариант би могла да надвиши застрахователното покритие и да доведе до фалит на дружеството.

През 2008 г. опасенията на Кийтър относно отговорността довели до решението на главния изпълнителен директор Джон Бонд и управленския екип да изнесат транспортните дейности, които се управляват от Daylight Don от 1977 г. насам, на външна фирма. Този ход, който осигурява дългосрочна устойчивост, е един прост пример за целева финансова иновация, към която управляващите експерт-счетоводители се стремят, според проучване публикувано във вторник.

Почти три четвърти (74%) от дипломираните експерт-счетоводители, участващи в изследването на AICPA Business и Industry Economic Outlook Survey за третото тримесечие на 2013 г., заявиха, че финансите и счетоводството трябва да играят важна или крайно важна роля в усилията за иновации на компаниите.

Но само 30% от анкетираните заявяват, че финансите и счетоводството допринасят в голяма или изключително голяма степен за иновациите. Тридесет и шест процента заявяват, че финансите и счетоводството дават скромен принос към иновациите.

Независимо от това, резултатите от проучването показват желание, поне за част от дипломираните експерт-счетоводители, финансите и счетоводство да играят по-значима роля в областта на иновациите. Анкетираните определили оперативното управление и дейността на изпълнителните директори като най-големите функционални фактори, допринасящи за иновативност, изпреварващи в това отношение финансите и счетоводството.

Въпрос: До каква степен всяка от тези функции допринасят за иновациите във вашата организация?

Източник: AICPA Business and Industry Economic Outlook Survey, 3Q 2013.

Денис Даркин, дипломиран експерт-счетоводител (CPA), главен финансов директор на базирания във Филаделфия доставчик на услуги, свързани с недвижими имоти, TREND, чиито акции се търгуват на няколко финансови борси, заяви, че за съжаление финансите понякога се разглеждат като пречка пред иновациите в организациите.

"В идеалния случай, би било най-ефективно да има сътрудничество и разбиране между финансите и счетоводство, и останалата част от компанията", споделя Даркин. "Мисля, че това е, което работи най-добре. Но смятам, че има достатъчно случаи, когато финансите и счетоводството се превръщат в препятствие [за иновация]. А не би трябвало. Целта им е да обслужват другите отдели."

Технологията може да се окаже пречка

Даркин подкрепя иновациите и би искал финансите да играят по-голяма роля в генерирането и промотирането на нови идеи в неговата компания. Но той споделя, че технологията, използвана в IT и продуктовия мениджмънт на TREND, е толкова сложна, че тя ограничава приноса им.

Той заяви, че е късмет, че има персонал в тези отдели, които могат да му обяснят техническите аспекти, така че финансирането да може да помогне за улесняване на иновациите. Но той самият не разполага с техническите познания, за да предложи нови процеси.

Даркин обмислял актуализиране на използваната технология за самите финансови и счетоводни процеси, с надеждата това да доведе до по-голяма ефективност и по-добър контрол. Но той изразил мнение, че неговият персонал се представя добре и е доволен с начина, по който се работи сега и процесите се изпълняват добре. Даркин споделил също, че било трудно да се прецени дали новата система ще донесе до по-висока производителност.

До преди около 10 години, според Даркин, счетоводителите дефинираха нуждите и след това се закупуваха технологии за удовлетворяване на тези нужди. Сега, Даркин твърди, технологиите се разработват преди счетоводителите дори да идентифицират нуждите. И счетоводителите се оказват в ситуация, при която се налага да анализират технологиите, за да разберат дали те биха могли да запълнят нужди или да решат проблеми, за които счетоводителите изобщо може да не са били наясно.

"Трябва да ги разбирам, за да им имам доверие, за да мога да погледна някого в очите и да кажа: "Да, това е, което трябва да направим според мен", казва Даркин. "По отношение на иновациите, аз лично ще бъда по-иновативен, ако разбирам повече наличните технологии."

Бенджамин Харис, дипломиран експерт-счетоводител (CPA), сертифициран счетоводител по глобално управление (CGMA) и главен изпълнителен директор на консултантската фирма в областта на технологиите и комуникациите BLH Technologies, със седалище в Роквил, Мериленд, заяви, че много счетоводители се нуждаят от повече обучение, за да се възползват в по-голяма степен от предимствата на софтуера и анализа на данни, за ​​да открият проблемите и точките на неефективност, които могат да бъдат коригирани.

Според Харис, повече акцент върху анализа на данни на ниво колеж и обучения за работещите сертифицирани експерт-счетоводители (CPА), организирани от компаниите и професионалните общности, биха могли да помогнат за преодоляване на пропуските в познанието, което възпрепятства иновациите от страна на финансите и счетоводството.

В допълнение, той твърди, че някои счетоводители са твърде заети в изготвянето на отчетите, за да заделят време да анализират проблеми и да търсят решения.

"Да бъдеш иновативен изисква стратегически да си отделиш време, за да разбереш какви са проблемите и след това да приложиш различни, иновативни начини да ги решиш", заяви Харис. "Мисля, че те просто трябва да отделят време… и да получат каквото е необходимо от висшето ръководство, което да им позволи да отделят време за проактивна дейност, а не само да свършат конкретната работа."

Докладът на сертифицираните счетоводители по глобално управление, публикуван през май, описва каква роля финансите могат да играят в насърчаването на творческата атмосфера в организациите. Но Economic Outlook Survey показва, че в много организации липсва това, което може да се нарече "генератори" на иновации.

Най-често цитираният генератор бил "новаторската култура", като 31% от анкетираните са заявили, че такава съществува в техните организации. Други генератори, които рядко били налични в компаниите на интервюираните:

  • 17% имат финансови стимули за служителите, които реализират успешни иновации.
  • 15% правят редовни проучвания сред служителите, които търсят иновативни идеи.
  • 13% имат ясно определено ниво на готовност за риск, което определя параметрите за иновации.
  • 10% използват “първостепенни” процеси (на входа), които помагат за иновациите на ранен етап, а в същото време ограничават риска.
  • 5% прилагат “тълпата като ресурс” подход чрез софтуер или социалните медии.

Четиридесет и един процента от организациите са заявили, че не използват нито една от тези тактики, за да генерират иновации.

Въпреки че формална организационна подкрепа за иновации може и да липсва, но според някои експерти това дава възможност за финансите и счетоводството да поемат водещата роля. Крис Брагас, дипломиран експерт-счетоводител (CPA), сертифициран счетоводител по глобално управление (CGMA), президент и главен изпълнителен директор на Eastwest Marketing Group, със седалище в Ню Йорк, заяви, че работата на финансите с данни от “края” на процесите, създава възможностти да се открият начини за подобряване на процесите.

Според Брагас, ключът е в партньорството с колеги от други бизнес звена.

"Те виждат крайния резултат [във финансите и счетоводството] и могат да се върнат назад", казва Брагас, чиято агенция помага на компаниите за потребителски пакетирани стоки да рекламират своите продукти. "... Но също трябва да имат и смелостта да кажат: ‘От оперативна гледна точка, това е, което виждам, приятели. Нека да поговорим и да го накараме да работи.’”

Препятствия и съвети

Според проучването, най-изявените пречки пред иновациите в организациите включват регулаторни ограничения (41%), липсата на бюджетни ресурси (34%), както и липсата на склонност за риск в организацията (30%).

Въпрос: Кои от следните фактори са значителна пречка за иновациите във вашата организация? Моля, отбележете всички приложими отговори.

Източник: AICPA Business and Industry Economic Outlook Survey, 3Q 2013.

Въпреки пречките и недостатъците, един от експертите вижда резултатите от проучването като окуражаващ знак.

Фактът, че почти три четвърти от дипломираните експерт-счетоводители смятат, че финансирането и счетоводството имат важна роля в областта на иновациите, е положителна промяна, според Джошуа Азран, дипломиран експерт счетоводител (CPA), сертифициран бизнес оценител (ABV), сертифициран експерт по финансово право (CFF), сертифициран счетоводител по глобално управление (CGMA). Като мениджмънт консултант и партньор/собственик на счетоводната фирма Azran Financial в Калифорния, Азран заяви, че резултатите показват промяна в отношението от преди около 10 години, когато някои дипломирани експерт-счетоводители смятаха, че е достатъчно да внедрят SAP или Oracle, за да създават отчети и организационни табла за управлението.

"Мисля, че няколко години по-късно те разбраха, че не е толкова лесно", казва Азран. "Не става въпрос просто да нахвърляш информацията там. Става въпрос да се работи с нея. Става дума да се генерират иновации от нея и да се подобрят технологичните функции и процеси, така че финансите и счетоводството да генерират наистина ползи."

Според Азран, организационната гъвкавост помага на иновациите чрез финанси и счетоводство и това се случва по-бързо при средните по размер компании отколкото при големите корпорации. Неговите препоръки как да се помогне на финансите и счетоводството да са по-иновативни включват:

1. Бъдете част от насърчителите на новаторска култура. "Най-добрите компании от всякакви размери, които съм виждал, наистина ... включват финанси и счетоводство при взимането на решения, и то не само на заседанията на борда, но и на заседанията, при които се опитват да измислят как да се подобри компанията като цяло.", казва Aзран.

2. Използвайте наличната технология. "Има хиляди най-различни приложения, плъгини, технологични ресурси, начини за ливъридж, за реорганизиране на вашата организация и наистина частите да се превърнат в нещо цяло ", казва Азран.

3. Не се страхувайте от технологиите. Според Азран, хората се страхуват от технологиите, защото си мислят, че те ще им отнемат работните места, но той не вижда това да се случва. "Това определено променя задачите на екипа и аз не омаловажавам това. Но, в повечето случаи, [технологиите се справят с някои задачи], и тогава тези хора [финансистите] поемат други и донасят ползи или подкрепа по други начини.", казва Азран.

4. Стани експерт по тема извън финансите и счетоводство. "Няма ясна и крайна граница между финансите и счетоводството и IT или финансите и счетоводството и продажби, или каквото и да е друго. И онези хора, които според мен се пренастройват и идентифицират тези възможности, ще донесат значителна полза за техните компании ", казва Азран.

5. Отделете време да анализирaте данните и да мислите иновативно. Според Азран, компаниите трябва да дадат време на финансо-счетоводните специалисти да се занимават с иновации извън традиционните дейности на отчитане, одит и бюджетиране. "Ние трябва да започнем да генерираме данни. Трябва да се инвестира за това, категорично, за да се даде време на хората да направят анализа и ... да се даде възможност на компаниите да се възползват от тази информация", казва Азран.

6. Преразгледайте процесите когато инсталирате нови системи. "Няма да видите цялата стойност, освен ако не приемете перспективата, че трябва да преразглеждаме и преоценяваме процесите си. Това е нещото, което стабилната компания трябва регулярно да прави така или иначе", казва Азран.

В Daylight Donut, Кийтър предприел цялостен преглед на дейностите по транспортиране и се убедил, че е необходимо да бъде направена промяна. Той заявил, че компанията преди е вършила добра работа, но не и чудесна, ръководейки своите транспортни услуги.

Транспортната компанията, която Daylight Donut избрали, осигурила добро обслужване на малко по-висока цена. Но Кийтър заявява, че допълнителните разходи си стрували, защото това отстранило огромен риск и позволило на Daylight Donut да се съсредоточи повече върху основните си дейности.

Вторият петгодишен договор с транспортната компанията, който започнал на 1 септември, е доказателство, че генерираната от финансите иновация е успешна.

"Ние сме сравнително малка компания," казва Кийтър. "Мога да си представя, че ролята, която изпълнявам в посоката, в която се развива нашата компания, е много различна от ролите [в по-големите компании]. Виждам как това работи в компания от нашите размери и определено може да се види, че с по-голяма ангажираност от страна на финансите в по-голяма компания, те вероятно биха могли да генерират по-добри решения в дългосрочен план.”


Как финансите и счетоводството могат да стимулират иновацията | NOVACON ПОЗНАНИЕ | NOVACON, The Payroll & Accounting Company