Архив за етитет: чл.60 от ППЗДДС

Задължителна регистрация по ЗДДС в резултат от преобразуване

Разпоредбите на ЗДДС изискват задължителна регистрация на нерегистрирано по ЗДДС лице, в случаите когато същото придобие стоки или услуги от регистрирано лице при преобразуване, отчуждаване или апорт на предприятие по реда предвиден за това в Търговския закон.

Публикувано в Данъци, ЗДДС
Етикети: , , , , , , , , , ,
Коментирайте

ДДС ефекти, резултат от апортиране на актив

Според Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) непаричната вноска в търговско дружество се разглежда като “недоставка”. Т.е. прехвърлянето на актив от едно дружество (Х) в друго (Y) чрез апорт не води до начисляване на ДДС.

Публикувано в Данъци
Етикети: , , , ,
Коментирайте