Архив за етитет: непарична вноска

ДДС ефекти, резултат от апортиране на актив

Според Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) непаричната вноска в търговско дружество се разглежда като “недоставка”. Т.е. прехвърлянето на актив от едно дружество (Х) в друго (Y) чрез апорт не води до начисляване на ДДС.

Публикувано в Данъци
Етикети: , , , ,
Коментирайте