Архив за етитет: Начисляване на ДДС

Задължителни условия за доказване на вътреобщностни доставки /ВОД/ за целите на ДДС

Вътреобщностна доставка (ВОД) е доставка на стока от българско лице (регистрирано по местния ЗДДС) към чуждестранно лице (също регистрирано по специалния ЗДДС в съответната страна членка на ЕС), като стоката се транспортира от територията на страната до територията на друга … Има още

Публикувано в Данъци, ДОПК, ЗДДС
Етикети: , , , ,
Коментирайте

Продажба на сграда с ползван данъчен кредит при придобиването

Написах тази статия, тъй като все още получавам запитвания по въпроса. Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) определя, че доставката на сгради или на части от тях, които не са нови е освободена доставка.

Публикувано в Данъци, ЗДДС
Етикети: , , , , , ,
Коментирайте

Освободена сделка при неупражнено право на данъчен кредит

Според Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) доставката на стока, за която при производството, придобиването или вноса не е било налице право на приспадане на данъчен кредит, е освободена доставка, т.е. при извършването й не се начислява ДДС. Но … Има още

Публикувано в Данъци, ЗДДС
Етикети: , , , , , ,
Коментирайте