Архив за етитет: МСФО

Признаване за данъчни цели на приходи и разходи от валутна преоценка/обезценка на активи и пасиви

Според Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) приходите и разходите от последващи оценки на активи и пасиви не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане и съответно се признават за данъчни цели при отписването им, погасяването … Има още

Публикувано в Данъци, ЗКПО, Счетоводни стандарти, Счетоводство
Етикети: , , , , , , , , ,
Коментирайте

Счетоводните стандарти – някои неща, за които никой не говори

Независимо дали компанията прилага Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП) или Международни стандарти за финансови отчети (МСФО) или които и да е други приети счетоводни стандарти, е необходимо да изгради система за правилното и систематично им … Има още

Публикувано в Бизнес процеси, Софтуер, Счетоводна практика, Счетоводни стандарти, Счетоводство
Етикети: , , , , ,
Коментирайте