Архив за етитет: МСС 21

Признаване за данъчни цели на приходи и разходи от валутна преоценка/обезценка на активи и пасиви

Според Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) приходите и разходите от последващи оценки на активи и пасиви не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане и съответно се признават за данъчни цели при отписването им, погасяването … Има още

Публикувано в Данъци, ЗКПО, Счетоводни стандарти, Счетоводство
Етикети: , , , , , , , , ,
Коментирайте