Архив за етитет: Данъчен кредит

Задължителни условия за доказване на вътреобщностни доставки /ВОД/ за целите на ДДС

Вътреобщностна доставка (ВОД) е доставка на стока от българско лице (регистрирано по местния ЗДДС) към чуждестранно лице (също регистрирано по специалния ЗДДС в съответната страна членка на ЕС), като стоката се транспортира от територията на страната до територията на друга … Има още

Публикувано в Данъци, ДОПК, ЗДДС
Етикети: , , , ,
Коментирайте

Продажба на сграда с ползван данъчен кредит при придобиването

Написах тази статия, тъй като все още получавам запитвания по въпроса. Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) определя, че доставката на сгради или на части от тях, които не са нови е освободена доставка.

Публикувано в Данъци, ЗДДС
Етикети: , , , , , ,
Коментирайте

Освободена сделка при неупражнено право на данъчен кредит

Според Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) доставката на стока, за която при производството, придобиването или вноса не е било налице право на приспадане на данъчен кредит, е освободена доставка, т.е. при извършването й не се начислява ДДС. Но … Има още

Публикувано в Данъци, ЗДДС
Етикети: , , , , , ,
Коментирайте

Отказ на данъчен кредит при неправомерно издаване на Протокол по чл.117, ал.2 от ЗДДС

Протокол по чл.117, ал.2 от ЗДДС се издава в различни случаи, свързани със самоначисляване на ДДС. В тези случаи протоколът се издава от получателя по съответната сделка.

Публикувано в Данъци, ЗДДС
Етикети: , , , , ,
Коментирайте

Данъчен кредит за автомобил, който се използва за управленски цели

Според Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), когато превозно средство се използва за управленски цели, върху разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на автомобила се дължи 10% еднократен данък. Такива разходи са горива, гориво-смазочни материали, включително други подобни консумативи, резервни … Има още

Публикувано в Данъци, ЗДДС, ЗКПО
Етикети: , , , , , ,
2 Коментара