Архив за етитет: Безлихвен заем

Безлихвено финансиране от съдружник, който е физическо лице

Съдружниците могат да подпомогнат временно дейността на компанията като направят допълнителни парични вноски по чл.134 от Търговския закон (ТЗ) или като отпуснат заем. За целите на изводите по-долу ще приемем, че съдружниците са физически лица.

Публикувано в Данъци, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ
Етикети: , , , ,
Коментирайте

Безлихвените заеми, пазарните лихви и финансовия резултат

Често между местни компании се отпускат заеми. Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) определя, че за данъчни цели, лихвата по отпуснат заем трябва да е пазарна (независимо дали заемът се нарича заем или допълнително финансиране).

Публикувано в Данъци, ЗКПО
Етикети: , , , ,
4 Коментара