Клиентите за НОВАКОН: С & Т България (видео)

Васил Минев, Финансов Директор на С&Т България, споделя предизвикателствата, пред които се е изправил в процеса на изнасяне на счетоводството и администрирането на трудовите възнаграждения от вътрешен отдeл в С&Т към външен доставчик на услугите.

“Компанията изпитваше сериозни проблеми” казва Васил Минев. “Един от тях беше скъпия и раздут счетоводен отдел, който не кореспондираше с бизнеса през 2010 г.”

С&Т избира пълен аутсорсинг на счетоводството и администрацията на трудовите възнаграждения, и Васил Минев прави проучване на доставчиците на такива услуги. Основните критерии включват безкомпромисно спазване на сроковете, висок професионализъм, познаване на данъчни закони, национални и международни счетоводни стандарти, бързо навлизане в корпоративната терминология и прилагане на съвременни технологични решения.

“Изборът ми падна върху НОВАКОН,” – казва Васил Минев. “тъй като подходът им беше прагматичен, навлязоха бързо в бизнес процесите, които има в С&Т, показаха че имат ресурси и също така имаха референциите, които доказваха тяхната експертиза.”

Преходът не беше лесен, споделя финансовия директор на С&T България, което се дължи както на спецификите на бизнес процесите и структурата на корпоративната отчетност на С&Т, така и на съпротивата от вътрешния счетоводен отдел в предизвестие.

Доброто планиране и отдадеността на екипа на НОВАКОН води до успешно приключване на транзитния период и първият месечен отчет е подаден в рамките на сроковете без закъснение.

Процесите се оптимизират допълнително, създават се стандартни темплейтни форми за обмяна на информация, и С&Т започват да използват и предложената от НОВАКОН система Teamlook DMS (система за управление на документи).

“За две години и половина, през които вече работим заедно, няма пропуснати срокове и синхронът между нас е перфектен. Мисля че това показва че сме направили верният избор.” казва Васил Минев.

S&T_novacon-capture1-mod-branded

 

Публикувано в Бизнес, Данъци, Счетоводство, Труд и работна заплата с етикети , . Постоянна връзка.

Вашият коментар