Ах, този контрол

Някъде скоро четох, че най-нещастните хора са тези, които непрестанно имат нужда да контролират. Тук обаче няма да се занимаваме с психология, а с бизнес аспектите на контрола.

Всеки бизнес се нуждае от контрол. В малкия бизнес контролната функция е по-размита и често дори се получава конфликт на интереси (едно и също лице изпълнява и контролира изпълнението). Големият бизнес обикновено отделя ресурси и формира цели контролни звена. Липсата на контрол е пагубна за всеки бизнес. Контролът дава непрекъсната или периодична оценка на здравословното състояние на бизнес системата (като се започне от качеството на предоставяните услуги или произвеждани продукти и се стигне до евентуални корупционни модели и конфликти на интереси).

Можем ли да контролираме бизнес, който няма система? Отговорът е не, не можем. Или това, което правим и наричаме контрол, в същност е субективна оценка на ситуацията без възможност да се определи обективно причината за проблема.

За да има контрол, трябва да има работеща бизнес система, която е ясна за всички участници. Тази система трябва реално да е описана в документи (например процедури, инструкции, чек листове, софтуерни адаптации и др.). Винаги, когато създавам нов бизнес в началото отделям толкова време, колкото е необходимо, за да “облека” бизнес модела в процедури и инструкции, и в последствие ежемесечно отделям време за подобрение на тези документи, като по този начин подобрявам и бизнес модела. Оттам и лесно се формира модела за контрол – определям важните към настоящия етап на развитие на бизнеса елементи, които трябва да бъдат периодично проверявани и оценявани и ги проверявам и оценявам.

Често когато бизнесът е малък и още прохожда тези необходимости се пренебрегват до момента, в който нещата излязат извън контрол и мениджърите започнат да се питат “къде е проблема?”.

Така че преди да говорим за контрол трябва да определим бизнес процесите. Направим ли го, осъществяването на контрол ще е въпрос на систематични технически действия. В някоя от следващите теми ще стане въпрос и за бизнес процесите, как се създават, описват/документират, делегират, инициират и въобще как намират реално практическо и софтуерно приложение.

Публикувано в Бизнес, Бизнес процеси, Софтуер, Управление на бизнеса с етикети , , , . Постоянна връзка.

Вашият коментар