Годишен финансов отчет “на едно гише”

chess-novacon-bulgaria-the-payroll-and-accounting-companyЕжегодно компаниите публикуват годишен финансов отчет за изминалата година, като срокът за едноличните търговци (подлежащи на задължителен одит) е 31 Май, за дружествата с ограничена отговорност е 30 юни, а за останалите дружества- 31 юли.

По време на годишното счетоводно приключване и подаването на годишна данъчна декларация, компаниите подават и годишен отчет за дейността за предходната финансова година. В същност годишният отчет за дейността е стандартизирана от държавата форма на годишен финансов отчет и различен тип таблично-цифрови оповестявания. Преди години годишният отчет за дейността се подаваше в Националния статистически институт, а в Националната агенция за приходите се подаваше годишен финансов отчет. В крайна сметка преди няколко години двете институции синхронизираха базите си от данни, което доведе до улеснение за компаниите, резултат от подаване на един стандартизиран отчет на едно и също място.

И така тенденцията е добра, но все още остава изискването отделно компаниите да публикуват годишен финансов отчет в търговския регистър. Има смисъл в това да се промени законовата рамка, да се направят съответните технически настройки и годишният доклад за дейността да се публикува автоматично и в търговския регистър. Реално това е една и съща информация, при това подадена в утвърден стандартен вид, която може да бъде използвана за публикуване.

Какви са ползите от това?

-  Допълнително ще се улеснят компаниите с намаляване на дублиращи се административни ангажименти.

- Ще се стандартизира формата на публикуване на данните. Към момента търговският регистър е пълен с годишни финансови отчети, които в същност не са нищо повече от няколко елемента на годишен финансов отчет и в никакъв случай не могат да се нарекат годишен финансов отчет. Често компаниите публикуват минимум информация само, за да покрият формално изискването да се публикува нещо и тъй като няма контрол върху качеството на информацията и това дали публикуваното в същност може да се окачестви на годишен финансов отчет, в търговския регистър е пълно с оскъдни и общи данни на годишни отчети.

- В практиката си съм срещал случаи, в които компании не желаят да публикуват годишния си финансов отчет, независимо от наличието на глоби, тъй като се притесняват от проучване от конкуренцията (това в същност е друг въпрос, защо непублични компании трябва да публикуват финансови данни пред широката публика и всеки да може да ги ползва и анализира?). Подаването на годишен доклад за дейността на едно място вероятно ще намали драстично тези случаи, тъй като в тази верига вече се намесва НАП, а подаването на годишна данъчна декларация е свързано с подаването на годишен доклад за дейността, което означава, че компании, които не желаят да публикуват годишен финансов отчет няма да могат да подадат годишна данъчна декларация, което ще се превърне веднага в проблем за тях.

Публикувано в Данъци, Закон за счетоводството, ЗДДФЛ, ЗКПО, Счетоводство. Постоянна връзка.

Вашият коментар