Предоставяне на подаръци по конкретна сделка с рекламна цел

gifts-novacon.bulgariaПредоставянето на подаръци при реализирането на конкретна сделка е нормален маркетингов инструмент за стимулиране на търсенето. От друга страна данъчното законодателство има определено рестриктивно отношение към безвъзмездните сделки, в т.ч. предоставянето на подаръци.

В общия случай Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) ограничава правото на данъчен кредит за стоки/услуги, които ще се използват за извършване на безвъзмездни доставки, а ако е бил ползван данъчен кредит, ЗДДС изисква коригирането му при извършване на безвъзмездна доставка. Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) определя като разходи за реклама предоставените подаръци, които носят търговското наименование или търговската марка на данъчно задълженото лице. Но какво се случва, ако не носят търговското наименование или търговската марка на лицето? В този случай това не би трябвало да са разходи за реклама и лицето трябва да докаже, че въпреки това са свързани с дейността. В действителност предоставянето на подарък с цел стимулиране на продажбите е нормален разход за дейността, който трябва да бъде признат за данъчни цели.

За да се избегнат данъчни проблеми в различните ситуации е необходимо предоставяните подаръци да бъдат изразени като извършени продажби, а стойността им да се представи като търговска отстъпка, т.е. необходимо е подаръците да бъдат фактурирани и веднага да се предостави отстъпка в размер на стойността им. Тук не третирам случаите на предоставяне на подаръци, които предхождат сделката, включително подаръци, които не са довели до сключване на сделка.

Ако сделката е била осъществена на една дата, а подаръкът се предоставя на следваща дата и това не позволява документиране в една фактура или ако вътрешните правила на доставчика не позволяват включване на подаръка във фактурата на сделката, е необходимо да се направи следното:

С първата фактура се фактурира самата сделка, с втората фактура се фактурира подаръка и веднага се издава кредитно известие по първата фактура за отстъпка по сделката със стойността на подаръка

Пример:

Фактура по сделката 24 000 лева с ДДС

Фактура за подарък 120 лева с ДДС

Кредитно известие по фактурата за сделката с основание “търговска отстъпка” -120 лева с ДДС

Ако подаръкът се предоставя на датата на сделката и вътрешните правила на доставчика позволяват включване на подаръка във фактурата на сделката:

Доставчикът издава една фактура в която описва сделката и подаръка, а на отделен ред посочва отстъпка с размера на предоставения подарък.

Пример:

Стойност на сделката 20 000 лева

Допълнителна продажба (това е всъщност подаръкът) 100 лева

Търговска отстъпка 100 лева

Стойност без ДДС 20 000 лева

Данъчна основа 20 000 лева

ДДС 4 000 лева

Обща стойност 24 000 лева с ДДС

Публикувано в Данъци, ЗДДС, ЗКПО с етикети , , , , , , , , , , . Постоянна връзка.

Един коментар по Предоставяне на подаръци по конкретна сделка с рекламна цел

  1. Валентин Стойков каза:

    Сега разбирам защо в касовия бон са написали, че подаръкът струва една стотинка и по-надолу са направили отстъпка от една стотинка…

    Става въпрос за Пикадили.

Вашият коментар