Дължи ли се ДДС върху авансово плащане преди регистрация по ЗДДС

value-added-tax-novacon-bulgariaЗакон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) разглежда специфичен случай за начисляване на ДДС при получаване на авансово плащане преди регистрация по ЗДДС.

Според ЗДДС, ако нерегистрирано по ЗДДС лице получи авансово плащане по облагаема доставка и фактически извърши тази доставка след датата на регистрацията си по ЗДДС, полученото авансово плащане съдържа в себе си ДДС, но начисляването възниква на датата, на която възниква задължение за начисляване на ДДС по доставката. Това означава, че към момента на получаване на авансовото плащане няма да възникнат данъчни ефекти за нерегистрираното по ЗДДС лице. Въпреки че се приема, че авансовото плащане съдържа в себе си ДДС, данъчни ефекти няма да възникнат и на датата на регистрация по ЗДДС, но на датата на извършване на доставката, ако това е дата след датата на регистрация по ЗДДС, ще възникнат специфични ДДС ангажименти за доначисляване на ДДС.

Пример:

Дружество „Х“ сключва договор за доставка на стоки за 10 000 лева, като е договорено, че ако „Х“ се регистрира по ЗДДС, допълнително ще начисли 20% ДДС по сделката. „Х“ получава 3 000 лева авансово плащане на 03.04.2014 г., към която дата все още не е регистрирано по ЗДДС. На 10.04.2014 г. „Х“ се регистрира по ЗДДС, но към този момент все още не е прехвърлена собствеността върху стоката и не възникват ДДС ангажименти по повод полученото авансово плащане. На 22.04.2014 г. „Х“ извършва продажба на стоката по договора и издава фактура, която изглежда по следния начин:

Стока                                                     10 000

Приспадане на авансово плащане      -3 000

Стойност без ДДС                                   7 000

Данъчна основа                                    10 000

ДДС                                                          2 000

Обща стойност                                        9 000

Публикувано в Данъци, ЗДДС с етикети , , , . Постоянна връзка.

4 коментара по Дължи ли се ДДС върху авансово плащане преди регистрация по ЗДДС

 1. Веселина Коцова каза:

  Въпросът е дали това важи за клиента, който получава стоката?

  • Клиентът, който получава стоката няма някакви специфични ангажименти във връзка с това. В случая специфичното третиране е при доставчика, който стартира сделката преди регистрацията си по ЗДДС и я завършва след регистрацият по ЗДДС.

 2. Веселина Коцова каза:

  И може ли той да ползва данъчния кредит за авансовото плащане ако при доставката на стоката вече е регистриран, но когато е платил аванса не е бил?

  • Да, в случай че клиентът е платил аванс, когато не е бил регистриран по ЗДДС и преди да се осъществи доставката се е регистрирал по ЗДДС, авансът ще се разгледа като наличен актив към датата на регистрация по ЗДДС и ако по него има начислен ДДС, клиентът ще има право на данъчен кредит, ако за клиента са изпълнени общите условия на ЗДДС за право на данъчен кредит.

   Вижте статия http://novacon.bg/blog/?p=96 (Авансови плащания – право на данъчен кредит при регистрация по ЗДДС)

Вашият коментар