Основен принцип за дължимост на осигуровки върху доходи

employee-novacon.bulgariaОсновният принцип на общественото осигуряване по отношение на дължимост на осигуровки върху конкретен доход е доходът да е резултат от полагане на труд (доходи от трудови договори, граждански договори, договори за управление и др.).

Също така има случаи, в които се дължат осигуровки дори и да не е наличен доход, стига да се полага труд. Такъв е случаят на осигуряването на самоосигуряващите се лица – съдружници в търговски дружества (с изключение на акционери в акционерни дружества) и неперсонифицирани дружества, еднолични търговци, свободни професии, занаятчии, земеделски производители, при които осигуровки се плащат веднага след стартиране на дейността.

Ако доходът не е резултат от полагане на труд, а е резултат от притежание на активи, осигурителни вноски не се дължат. Такива доходи са например дивиденти, доходи от наем на движими и недвижими активи, доходи от лихви и др. подобни.

Публикувано в Труд и работна заплата с етикети , , , , , , , . Постоянна връзка.

Вашият коментар