До НОИ и назад с болничен в ръка

Вероятно всеки поне веднъж се е сблъсквал с това да чака със седмици парите за обезщетение от НОИ във връзка с боледуване. Защо се получава забавяне? Отговорът на този въпрос ще представя със следния пример:

Иван се разболява през Август и излиза в 5-дневен отпуск поради временна неработоспособност. Представя болничен лист на работодателя си. Работодателят подготвя пакет от документи, който представя в НОИ на 12-ти Септември (спазва срока на чл.10 от Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО)).

Оказва се, че болничният лист не е коректно изготвен от лекуващия лекар и на 25-ти Септември НОИ уведомява писмено работодателя с цел да се отстранят несъответствията. Работодателят веднага уведомява Иван за проблема.

Иван посещава лекуващия лекар, който коригира болничния лист, след което Иван предоставя коригираният болничен лист на работодателя си. Работодателят оформя нов пакет от документи и го представя в НОИ на 1-ви Октомври.

НОИ обработва документите и на 18-ти Октомври парите за обезщетението постъпват в банковата сметка на Иван.

Този пример показва следното:

  1. Загуба на административно време на Иван, работодателя и НОИ за да се придвижи болничният лист по каналния ред, а след това да се коригират недостатъците.
  2. Частта от обезщетението, която НОИ изплаща постъпва по банковата сметка на Иван на 18-ти Октомври вместо в началото на Септември(срокът в който Иван обикновено получава заплатата си за предходния месец), т.е. месец и половина по-късно.

Логичното решение: държавата е похарчила милиони евро за възлагане на поръчки за програмиране на какви ли не софтуери за управление на бази данни, електронно правителство и т.н., част от които нямат никаква популярност и използваемост. Примерът, който показах по-горе не се вписва в днешната технологична реалност. Държавата трябва да инвестира в уеб базиран софтуер и база данни, с което да се получи следното:

  1. Лекуващият лекар издава електронен болничен (попълва уеб форма със съответните данни и валидации) чрез уеб приложението на НОИ. Електронният болничен веднага се записва в базата данни на НОИ.
  2. Ако въпреки валидацията болничният лист има някакви недостатъци, НОИ уведомява по електронен път лекуващия лекар, който веднага отстранява недостатъците, след което НОИ извършва съответните изчисления и в много кратък срок изплаща обезщетението.
  3. Иван получава хартиено копие на болничния лист, което предоставя на работодателя с цел удостоверяване на отсъствието и изчисляване на частта от обезщетението, която е за сметка на работодателя. Работодателят изплаща своята част от обезщетението в срока за изплащане на заплатата.
  4. Работодателят спира да се занимава с несвойствени ангажименти. В национален мащаб се спестяват хиляди непродуктивни административни часове.
Публикувано в Временна неработоспособност, Софтуер, Труд и работна заплата с етикети , , . Постоянна връзка.

Вашият коментар