ДДС ефекти, резултат от апортиране на актив

contribution-in-kind-novacon.bulgariaСпоред Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) непаричната вноска в търговско дружество се разглежда като “недоставка”. Т.е. прехвърлянето на актив от едно дружество (Х) в друго (Y) чрез апорт не води до начисляване на ДДС.

Независимо от това, апортът води след себе си няколко ДДС ефекта, ако апортиращото дружество (дружество Х) е регистрирано по ЗДДС:

1. Дружество Y се регистрира задължително по ЗДДС (ако не е било регистрирано по ЗДДС), като датата на регистрация е датата на вписване на непаричната вноска в Търговския регистър. Дружество Y трябва да подаде заявление за регистрация по ЗДДС в 14-дневен срок от вписване на обстоятелствата.

2. Дружество Y става правоприемник на всички права и задължения по ЗДДС, свързани с апортираните активи, включително на правото на приспадане на данъчен кредит и на задълженията за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит. Това означава, че например, ако по някаква причина дружество Y извърши с актива освободена доставка, бракува го или активът липсва, то ще трябва да извърши корекция на данъчния кредит, независимо че данъчният кредит е ползван от компания Х. Ако дружество Х не е упражнило правото си на данъчен кредит за апортираните активи, дружество Y може да го упражни. Също така, ако дружество Х не е имало право на данъчен кредит за апортираните активи, а обстоятелствата водещи до липса на право на данъчен кредит не са налични при дружество Y, то дружество Y може да упражни правото на данъчен кредит.

Публикувано в Данъци с етикети , , , , . Постоянна връзка.

Вашият коментар