Продажба на сграда с ползван данъчен кредит при придобиването

shopping-center-mall-novacon.bulgariaНаписах тази статия, тъй като все още получавам запитвания по въпроса. Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) определя, че доставката на сгради или на части от тях, които не са нови е освободена доставка.

„Нови сгради“ са сградите:

  • Които към датата на продажбата са с етап на завършеност „груб строеж“ или
  • За които към датата на продажбата не са изтекли 60 месеца считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията.

Също така според ЗДДС доставчикът може да избере доставката на сграда, която не е нова, да бъде облагаема.

И така може да възникне следната ситуация – компанията купува стара сграда (при която продавачът е избрал сделката да е облагаема) или нова сграда. Минава известно време и сградата, ако е била нова вече отговаря на критериите за стара сграда. Т.е. като резултат към настоящия момент имаме сграда, за която сме ползвали данъчен кредит и е със статут на “стара”. Съответно компанията решава да продаде сградата и да се възползва от възможността да не начисли ДДС по сделката. Това е възможен вариант, но трябва да се има предвид, че компанията ще трябва да коригира размера на ползвания данъчен кредит, тъй като получената облагаема доставка ще се използва за извършване на освободена доставка (за корекцията се прилага формула, описана в ЗДДС). Ако компанията избере продажбата да бъде облагаема, тогава корекция няма да се извърши.

Интересна е и още една ситуация, при която доставчикът е закупил сградата от нерегистрирано по ЗДДС лице. Тогава при придобиването на сградата не е ползван данъчен кредит поради това, че ДДС не е бил дължим и начисляван по сделката. Ако след време компанията продаде сградата и тя е със статут на “нова”, задължително ще трябва да начисли ДДС по сделката, независимо че при придобиването не е ползван данъчен кредит. Ако обаче сградата в този случай вече е със статут на “стара”, компанията може да избере сделката да е освободена и да не начисли ДДС, което няма да доведе до корекция на данъчен кредит, тъй като такъв при придобиването на сградата не е ползван. Описаната ситуация е принципна и трябва да се има предвид, че при придобиването на сградата и след това може да са направени трансакционни плащания, подобрения и други разходи, по които е ползван данъчен кредит и за които при последваща освободена сделка ще трябва да се направи корекция на ползвания данъчен кредит по формула, описана в ЗДДС.

Публикувано в Данъци, ЗДДС с етикети , , , , , , . Постоянна връзка.

Вашият коментар