Освободена сделка при неупражнено право на данъчен кредит

VAT-novacon.bulgariaСпоред Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) доставката на стока, за която при производството, придобиването или вноса не е било налице право на приспадане на данъчен кредит, е освободена доставка, т.е. при извършването й не се начислява ДДС.

Но понякога се допуска грешка при прилагането на тази разпоредба, което може да доведе до данъчни санкции от неначислено ДДС.

Нека да разгледаме следния случай:

Компания Х е имала право на данъчен кредит за придобитата стока, но по някаква причина (допусната грешка, неточност, незнание или др.) не е упражнила правото си на данъчен кредит. В последствие компанията продава стоката. В този случай счетоводителите ще допуснат грешка, ако вземат решение да не начислят ДДС и да приемат доставката за освободена. Това е така, тъй като правото на данъчен кредит е било налично независимо, че не   е било упражнено, т.е. в този случай не се реализира хипотезата за неналичие на право на данъчен кредит при придобиване на стоката.

Публикувано в Данъци, ЗДДС с етикети , , , , , , . Постоянна връзка.

Вашият коментар