Данъци при наследено имущество

fibo-clock-novacon-bulgariaДанъчните въпроси, свързани с наследено имущество може да се разгледат както от гледна точка на придобиването на наследеното имущество, така и от гледна точка на следваща продажба или замяна на същото имущество. Отговорите на тези въпроси се намират в Закон за данъци върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ).

Получаване на наследено имущество

Наследеното имущество се облага с данък върху наследствата според ЗМДТ. Въпреки това не се дължи данък от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения.

Според ЗДДФЛ полученото имущество в резултат от наследство не се смята за доход, т.е. не се облага с подоходен данък.

Продажба или замяна на наследено имущество

Продажбата или замяната на наследствено имущество не се третира от ЗМДТ, дотолкова, доколкото не става въпрос за превозно средство или недвижим имот, в които случаи се дължи данък при придобиване на имущества по възмезден начин.

Според ЗДДФЛ полученият доход от продажба на наследено имущество не се смята за облагаем доход, т.е не се облага с подоходен данък.

Публикувано в Данъци, ЗДДФЛ, ЗМДТ с етикети , , , , . Постоянна връзка.

Вашият коментар