Маркетинговите трикове, свързани с ДДС, продават автомобили

 

cars.novacon.bulgariaВероятно всеки е попадал на реклами на търговци на автомобили, в които се твърди, че рекламираните автомобили са с право на данъчен кредит. И тъй като правото на данъчен кредит е силно маркетингово послание, търговците спестяват на клиента останалите изисквания на Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с правото на данъчен кредит.

Какво правят обикновено клиентите в този случай – купуват автомобила и упражняват право на данъчен кредит. Упражняват и данъчен кредит за всички разходи за поддръжка, ремонт, подобрение и експлоатация (сервизно обслужване, горива, масла и др.).  И всичко е наред до момента на стартиране на данъчна ревизия.

Какво правят обикновено данъчните в този случай – в хода на провеждането на данъчна ревизия установяват дали автомобилът, за който е ползван данъчен кредит, се използва за дейността на компанията, с която се осъществяват облагаеми сделки, проверяват дали автомобилът се използва за лични цели от управителя или други лица и ако установят нередност отказват данъчен кредит както върху стойността на автомобила, така и върху всички последващи разходи за поддръжка, ремонт, подобрение и експлоатация. Нередности, които могат да бъдат установени: автомобилът се ползва за лични нужди, автомобилът не се използва да облагаемата дейност на компанията, автомобилът се използва за облагаемата дейност на компанията, но компанията не може да докаже това (например липсват пътни листи, липсват разходи за горива), автомобилът привидно се използва за облагаемата дейност на компанията, но реално дейността на компанията няма нужда от този автомобил или има прекалено много автомобили, които не съответстват на обема на облагаемата дейност на компанията и др. подобни.

Как трябва да изглежда рекламата на търговеца на автомобили (въпреки, че това ще намали значително маркетинговото послание) – “… автомобилът е с право на данъчен кредит, ако се използва за облагаемата дейност на компанията, а може да ви се наложи да пишете и пътни листи :) .”

Публикувано в Данъци, ЗДДС с етикети , . Постоянна връзка.

Вашият коментар