От заем до приход с ДДС?

В процесgold-coins-novacon.bulgariaа на провеждане на данъчна ревизия често се обръща внимание на начина на финансиране на дейността на компанията. Обикновено заемните средства, с които се финансира компанията са резултат от получени заеми и допълнителни  финансирания (независимо от формата, ще ги наричаме заеми).

За да се избегнат данъчни проблеми е необходимо:

  1. Заемите да са документално подкрепени (с договор за заем/протокол от общо събрание за допълнително финансиране, банково извлечение, от което е видно на коя дата е постъпил заема и др. приложими доказателства).
  2. Заемодателят да може да докаже произход на парите, предоставени на заем.

Ако гореописаните условия не са изпълнени е възможно при ревизия да се приеме, че получените пари под формата на заем в същност не са заем, а са прикрито плащане по сделка, т.е. цялата сума на заема да се третира като приход, който да трябва да се обложи както с 10% корпоративен данък, така и с 20% ДДС, ако компанията е регистрирана по ЗДДС.

Публикувано в Данъци, ЗДДС, ЗКПО с етикети , , , . Постоянна връзка.

Вашият коментар