Данък върху даренията при отписани задължения

erase-debt-novacon.bulgaria

Данък върху даренията се определя от Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) и най-общо с данъка се облагат имуществата, придобити по дарение.

Понякога по различни причини компаниите отписват задължения и така попадат в обхвата на данък върху даренията. Трябва да се има предвид, че за да се дължи данък върху даренията при отписване на задължение е необходимо задължението да е отписано чрез опрощаване. Опрощаване означава да е налице изричен волеви акт на кредитора, че се съгласява при определени условия да отпише задължение. Ако задължението е отписано, но няма акт на опрощаване, данък върху даренията не се дължи. Например в случаите на отписване на задължение поради нормативно изтекла давност, но без опрощаване от страна на кредитора, моето становище е, че не възниква задължение по ЗМДТ за данък върху даренията.

Обикновено данъкът се дължи от компанията, която отписва задължението, освен ако е чуждестранно лице, в който случай данъкът се дължи от местната компания, която отписва вземането.

Публикувано в Данъци, ЗМДТ с етикети , , , , , . Постоянна връзка.

Вашият коментар