Могат ли физически лица да се регистрират по ЗДДС?

http://novacon.bg/blog/wp-content/uploads/2013/12/value-added-tax-novacon-bulgaria.jpgПреди години беше доста непопулярно физически лица да се регистрират по Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС), но това не означаваше, че няма нормативно изискване за физическите лица да се регистрират по ЗДДС при определени условия. Липсата на популярност беше причина много от физическите лица, които подлежат на регистрация по ЗДДС да не го направят, което доведе до данъчни санкции.

По смисъла на ЗДДС, на регистрация подлежи всяко данъчно задължено лице, за което възникват условията за задължителна регистрация или регистрация по избор. Т.е. първата стъпка, която трябва да извършим е да се уверим дали лицето, субект на евентуална ЗДДС регистрация, е данъчно задължено лице.

Според ЗДДС данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност без значение от целите и резултатите от нея. С други думи, това са всички физически и юридически лица, които извършват бизнес сделки, т.е. занимават се с бизнес. Бизнес е широко понятие, което обхваща почти всички аспекти на икономиката (търговия, производство, професионални услуги, транспортни услуги, спедиция, строителство и т.н.). От обхвата на данъчно задължените лица се изключват дейностите, осъществявани по трудов договор и договор за управление и контрол на юридически лица.

На практика това означава, че едно ако едно физическо лице извършва бизнес сделки, за бизнес дейността си то подлежи на регистрация по ЗДДС. Следните изброени по-долу примерни дейности представляват неизчерпателен списък  на дейности на физически лица, водещи до евентуално задължение за регистрация по ЗДДС (приемаме, че изброените дейности се изпълняват по договори, различни от трудов договор и договор за управление и контрол на юридически лица):

  • Консултантски услуги: юридически и адвокатски услуги, счетоводни услуги, независим финансов одит, услуги от технолози, управление на проекти и др.
  • Отдаване под наем: наем на движимо имущество (автомобили, техника и др.), наем на недвижимо имущество
  • Продажба на имущество: движимо имущество (вещи, продукция и др.), недвижимо имущество
  • Технически услуги: поддръжка на хардуер и софтуер, услуги по програмиране на софтуер и др.
  • Посреднически услуги

Често тези дейности се изпълняват по граждански договори.

Важно е да се отбележи, че целта на статията е само да потвърди, че физическите лица също могат да бъдат регистрирани по ЗДДС и съответно тя представя по-общо темата и разглежда въпроса от принципно естество (без да се прецизират точните изисквания на ЗДДС за регистрация). В практиката всеки конкретен случай трябва да бъде анализиран индивидуално, за да се стигне до заключение дали физическото лице е данъчно задължено лице, и качеството му на данъчно задължено лице при какви условия води до например задължително регистрация по ЗДДС (например съществуват сделки, които се изключват от оборота за задължителна регистрация по ЗДДС).

Публикувано в Данъци, ЗДДС с етикети , , , , , , , . Постоянна връзка.

Вашият коментар