Месечен архив: юни 2014

Как да платим по-малки авансови вноски за корпоративен данък през годината и да не дължим лихва

Според Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) данъчно задължените лица правят месечни или тримесечни авансови вноски за корпоративния данък.

Публикувано в Данъци, ЗКПО
Етикети: , , , , , , , , , , ,
Коментирайте

Изпращане на актив от България в друга държава членка на ЕС с цел извършване на ремонт

В тази статия ще разгледам случаите, в които българска компания (регистрирана по Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на България) изпраща до друга държава-членка (например Италия) собствен актив (например машина) с цел да се извърши ремонт на актива (например … Има още

Публикувано в Данъци, ЗДДС
Етикети: , , , , , ,
Коментирайте

Авансово плащане

Авансовото плащане представлява извършено плащане преди да е изпълнена сделката (т.е. преди стоката да е доставена или услугата да е извършена).

Публикувано в Данъци, ЗДДС, Счетоводна практика, Счетоводство
Етикети: , , , , , , ,
Коментирайте