Месечен архив: март 2014

Безлихвено финансиране от съдружник, който е физическо лице

Съдружниците могат да подпомогнат временно дейността на компанията като направят допълнителни парични вноски по чл.134 от Търговския закон (ТЗ) или като отпуснат заем. За целите на изводите по-долу ще приемем, че съдружниците са физически лица.

Публикувано в Данъци, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ
Етикети: , , , ,
Коментирайте

Какво е система за управление на документи (DMS)?

Във всяка организация (частна, държавна или с нестопанска цел) съществува разнообразно количество от документи – договори, анекси, протоколи, фактури, банкови извлечения, командировъчни заповеди и отчети, авансови отчети, оферти, проформа фактури, митнически декларации, товарителници, справки, предложения, заповеди, молби, заявления, чертежи, скици, … Има още

Публикувано в Бизнес, Бизнес процеси, Управление на бизнеса
Етикети: , , , , , ,
Коментирайте

Данъчни аспекти при командироване на чуждестранен управител, който управлява от чужбина

Чуждестранните управители, които управляват от чужбина имат по-различно данъчно третиране по отношение на извършените за тях разходи за командироване.

Публикувано в Данъци, ЗДДФЛ
Етикети: , , , , , , ,
Коментирайте

Данъчната индулгенция – мит или реалност?

Не малко пъти съм чувал фразата “… плащам толкова данъци и осигуровки, така че едва ли ще ми направят проблем за това…”. Всички се надяваме на данъчна индулгенция и това е нормално.

Публикувано в Данъци, ДОПК
Етикети: , ,
Коментирайте

Продажба на сграда с ползван данъчен кредит при придобиването

Написах тази статия, тъй като все още получавам запитвания по въпроса. Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) определя, че доставката на сгради или на части от тях, които не са нови е освободена доставка.

Публикувано в Данъци, ЗДДС
Етикети: , , , , , ,
Коментирайте