Месечен архив: януари 2014

Инструменти за изготвяне на финансов отчет

В практиката съществуват различни технически решения за изготвяне на финансов отчет. Ще разгледам всяко едно от тях и ще коментирам плюсовете и минусите.

Публикувано в Софтуер, Счетоводна практика, Счетоводни стандарти, Счетоводство
Етикети: , , , , ,
Коментирайте

Системите за управление на качеството по ISO пречат или помагат?

Корпоративната система е като жив организъм. Тя представлява съвкупност от бизнес процеси, чието управление не може да мине без тяхното описание в процедури, инструкции, фомуляри и др.

Публикувано в Бизнес, Бизнес процеси, Управление на бизнеса
Етикети: , , , , , , , ,
Коментирайте

Безвъзмездни доставки по смисъла на ЗДДС

Извършването на безвъзмездни доставки има конкретно данъчно третиране от Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В общия случай, ЗДДС определя безвъзмездните доставки на стоки като облагаеми възмездни, ако при придобиването на стоката е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит. … Има още

Публикувано в Данъци, ЗДДС
Етикети: , ,
Коментирайте

Какво правим при сгрешен или неотразен документ по ЗДДС

Мой близък приятел ми даде идея да напиша тази статия, тъй като в практиката все още се допуска неточно прилагане на изискванията на Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС), във връзка с неотразени или неправилно отразени документи в справка-декларация … Има още

Публикувано в Данъци, ЗДДС
Етикети: , , , , ,
Коментирайте

Доматите и данъчния кредит

  Често задавани въпроси са “мога ли да ползвам данъчен кредит за това…“ или „това… ще се признае ли за данъчен разход на фирмата”?

Публикувано в Данъци, ЗДДС, ЗКПО
Етикети: ,
Коментирайте