Архив на категория: ЗМДТ

Безлихвено финансиране от съдружник, който е физическо лице

Съдружниците могат да подпомогнат временно дейността на компанията като направят допълнителни парични вноски по чл.134 от Търговския закон (ТЗ) или като отпуснат заем. За целите на изводите по-долу ще приемем, че съдружниците са физически лица.

Публикувано в Данъци, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ
Етикети: , , , ,
Коментирайте

Данъци при наследено имущество

Данъчните въпроси, свързани с наследено имущество може да се разгледат както от гледна точка на придобиването на наследеното имущество, така и от гледна точка на следваща продажба или замяна на същото имущество. Отговорите на тези въпроси се намират в Закон … Има още

Публикувано в Данъци, ЗДДФЛ, ЗМДТ
Етикети: , , , ,
Коментирайте

Данъчните аспекти на дарение за лечение на български гражданин

Всеки български гражданин, който се нуждае от лечение в България или чужбина може да получи дарение от други граждани и организации с цел покриване на всички или част от разноските по лечението.

Публикувано в Данъци, ЗДДФЛ, ЗМДТ
Етикети: , , , ,
Коментирайте

Данък върху даренията при отписани задължения

Данък върху даренията се определя от Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) и най-общо с данъка се облагат имуществата, придобити по дарение.

Публикувано в Данъци, ЗМДТ
Етикети: , , , , ,
Коментирайте