Архив на категория: ЗДДФЛ

Годишен финансов отчет “на едно гише”

Ежегодно компаниите публикуват годишен финансов отчет за изминалата година, като срокът за едноличните търговци (подлежащи на задължителен одит) е 31 Май, за дружествата с ограничена отговорност е 30 юни, а за останалите дружества- 31 юли.

Публикувано в Данъци, Закон за счетоводството, ЗДДФЛ, ЗКПО, Счетоводство
Коментирайте

Социалните разходи – данъци и осигуровки

Ръководството на всяка компания може да вземе решение допълнително да стимулира наетите лица като осигури и предостави средства за социални разходи. Социалните разходи могат да бъдат предоставени в пари (например предоставени пари за закупуване на карта за градски транспорт) или … Има още

Публикувано в ЗДДФЛ, ЗКПО, Труд и работна заплата
Етикети: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Коментирайте

Облагаемият доход на физическите лица е изплатеният доход

Основен принцип в данъчното облагане на доходите на физическите лица е, че на облагане подлежат получените от лицето доходи, с изключение на необлагаемите доходи. Това означава, че ако доходът е само начислен, но не е изплатен, т.е. все още е … Има още

Публикувано в Данъци, ЗДДФЛ
Етикети: , , , , , , , , ,
Коментирайте

Данък върху доходите на чуждестранни физически лица от наем?

Чуждестранните физически лица могат да отдават под наем както движимо, така и недвижимо имущество. Според Закон за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) начислените/изплатени на чуждестранни физически лица доходи от наем на движимо и недвижимо имущество, когато не са … Има още

Публикувано в Данъци, ДОПК, ЗДДФЛ
Етикети: , , , , , , , , , , , ,
Коментирайте

Безлихвено финансиране от съдружник, който е физическо лице

Съдружниците могат да подпомогнат временно дейността на компанията като направят допълнителни парични вноски по чл.134 от Търговския закон (ТЗ) или като отпуснат заем. За целите на изводите по-долу ще приемем, че съдружниците са физически лица.

Публикувано в Данъци, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ
Етикети: , , , ,
Коментирайте