Архив на категория: ЗДДС

Задължителни условия за доказване на вътреобщностни доставки /ВОД/ за целите на ДДС

Вътреобщностна доставка (ВОД) е доставка на стока от българско лице (регистрирано по местния ЗДДС) към чуждестранно лице (също регистрирано по специалния ЗДДС в съответната страна членка на ЕС), като стоката се транспортира от територията на страната до територията на друга … Има още

Публикувано в Данъци, ДОПК, ЗДДС
Етикети: , , , ,
Коментирайте

Ново решение на Съда на Европейския съюз относно данъчното третиране на двойно внесен ДДС от доставчик и от получател при самоначисляване и в условията на издаден ревизионен акт

Ново решение на Съда на Европейския съюз (СЕС) от 23 април 2015 г. по дело С-111/14 е постановено по отправено запитване от България, по висящо дело пред ВАС във връзка с административно дело между немско дружество и директора на дирекция … Има още

Публикувано в Данъци, ЗДДС
Етикети: , , , , ,
Коментирайте

Задължителна регистрация по ЗДДС в резултат от преобразуване

Разпоредбите на ЗДДС изискват задължителна регистрация на нерегистрирано по ЗДДС лице, в случаите когато същото придобие стоки или услуги от регистрирано лице при преобразуване, отчуждаване или апорт на предприятие по реда предвиден за това в Търговския закон.

Публикувано в Данъци, ЗДДС
Етикети: , , , , , , , , , ,
Коментирайте

ДДС при плащане на комисиона към Booking.com от нерегистрирана по ЗДДС българска компания

Съществуват редица случаи при които български компании, извършващи хотелиерски услуги чрез хотели и къщи за гости, използват услугите на Booking.com за продажба на своите услуги. Част от тези компании са малки и не са регистрирани по Закон за данък върху … Има още

Публикувано в Данъци, ЗДДС
Етикети: , , , , , , , ,
Коментирайте

Изпращане на актив от България в друга държава членка на ЕС с цел извършване на ремонт

В тази статия ще разгледам случаите, в които българска компания (регистрирана по Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на България) изпраща до друга държава-членка (например Италия) собствен актив (например машина) с цел да се извърши ремонт на актива (например … Има още

Публикувано в Данъци, ЗДДС
Етикети: , , , , , ,
Коментирайте