Архив на категория: ДОПК

Дължат ли се лихви при реализиране на специалната солидарна отговорност за чуждо данъчно задължение по реда на чл.177 от ЗДДС

Солидарната отговорност за дължим и невнесен данък върху добавената стойност от друго лице е специален институт определящ механизма на специфичен вид данъчна отговорност и е въведен от европейското законодателство за борба с данъчните измами. В българския закон солидарната отговорност е … Има още

Публикувано в Данъци, ДОПК
Етикети: , , ,
Коментирайте

Данък върху доходите на чуждестранни физически лица от наем?

Чуждестранните физически лица могат да отдават под наем както движимо, така и недвижимо имущество. Според Закон за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) начислените/изплатени на чуждестранни физически лица доходи от наем на движимо и недвижимо имущество, когато не са … Има още

Публикувано в Данъци, ДОПК, ЗДДФЛ
Етикети: , , , , , , , , , , , ,
Коментирайте

Данъчната индулгенция – мит или реалност?

Не малко пъти съм чувал фразата “… плащам толкова данъци и осигуровки, така че едва ли ще ми направят проблем за това…”. Всички се надяваме на данъчна индулгенция и това е нормално.

Публикувано в Данъци, ДОПК
Етикети: , ,
Коментирайте

Методи за избягване на двойното данъчно облагане – как да ги приложим?

Всяка Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) определя технологиите за предотвратяване на двойното данъчно облагане и видовете доходи, за които са приложими. Моделът на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие–ОИСР определя местоположението на техниките да е в глава … Има още

Публикувано в Данъци, ДОПК, ЗДДФЛ, ЗКПО
Етикети: , , ,
Коментирайте

5 годишна ли е данъчната давност?

Често ме питат кога данъчните задължения се погасяват по давност и обикновено разбирам, че хората са чували, че давността е 5 години, при което правят следното изчисление “2008 г.+5 години=2012 г.” и стигат до извода, че “…след края на 2012 … Има още

Публикувано в Данъци, ДОПК
Етикети: ,
Коментирайте