Още един юбиляр в екипа на НОВАКОН :)

DSC_7632

Щастливи сме да споделим, че имаме още един юбиляр в екипа на НОВАКОН – Стефан Чечев (Данъчно-Счетоводен Консултант) навърши 10 години от назначаването си в компанията. 

Има още

Публикувано в Данъци
Коментирайте

Регистрация по ЗДДС на лице, чийто управител има задължения в размер над 5 000 лв.

refusalЧесто срещано явление е търговската дейност на едно лице да наложи регистриране на друго новоучредено дружество по ЗДДС. Пречка в този случай, обаче би представлявало, ако управителят на новото дружество има стари задължения към хазната, произтичащи от друго дружество в размер над 5000 лв.

Тогава регистрацията на новоучреденото дружество би представлявало проблем, доколкото нормите на ЗДДС дават възможност на органите на НАП да откажат регистрация по ЗДДС в този случай.

Има още

Публикувано в Данъци
Коментирайте

Задължителни условия за доказване на вътреобщностни доставки /ВОД/ за целите на ДДС

VAT-novacon.bulgaria

Вътреобщностна доставка (ВОД) е доставка на стока от българско лице (регистрирано по местния ЗДДС) към чуждестранно лице (също регистрирано по специалния ЗДДС в съответната страна членка на ЕС), като стоката се транспортира от територията на страната до територията на друга държава членка.

Този вид доставки са облагаеми с 0% ставка ДДС, като за доказването им е необходимо да са налице кумулативно следните условия:

Има още

Публикувано в Данъци, ДОПК, ЗДДС
Етикети: , , , ,
Коментирайте

Отговорност на управителя при намаляване имуществото на предприятието, в случаите на наличие на задължения за данъци

management-accountability

Нормите на ДОПК предвиждат специфична солидарна отговорност на лице – управител или член на орган на управление на дружество, който намали имуществото на предприятието, което има задължения за данъци и осигуровки и поради това задълженията не могат да събрани от НАП.

Има още

Публикувано в Данъци, ДОПК
Етикети: , , ,
Коментирайте

Данък при източника за доходи от лихва при заем от чуждестранно лице на българско дружество

Българско дружество сключва договор за паричен заем с чуждестранно дружество, lower-interest-rates-novacon.bulgariaкоето няма място на стопанска дейност в страната. Лихвата по договора за заем се явява доход за чуждестранното лице и съгласно българското законодателство подлежи на облагане в страната ни с данък при източника, който е окончателен.

Има още

Публикувано в Данъци
Коментирайте

С много настроение и емоция – за втора поредна година на Business Run :)

12DSC_4519

Отборът на НОВАКОН участва за втора поредна година в благотворителното състезание – щафета по бягане за отбори от фирми Postbank Business Run 2016, което се проведе на територията на Бизнес Парк София на 05.06.2016г. (неделя). 

Има още

Публикувано в Събития
Етикети: , , , ,
Коментирайте

Решение на СЕС от 03 септември 2015 г. по запитване на български съд във връзка с класически отказ на данъчен кредит от НАП по фактури за консултантски услуги

eu_blog

Интересен казус е спорът между „Аспарухово Лейк Инвестмънт Къмпани” ООД /АЛИК/ и директора на дирекция ОДОП Варна, за който Варненският административен съд отправя преюдициално запитване до Съда на Европейския Съюз. Спорът касае реалното извършване на услуги по сключени от българското дружество абонаментни договори за консултантски услуги с четири други дружества.

Има още

Публикувано в Данъци, ДОПК
Етикети: , , ,
Коментирайте

Какво трябва да внимаваме при обжалване на акт на данъчната администрация?

pay-income-tax-novacon.bulgariaКато задължителна инстанция преди съдебното обжалване Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) предвижда административното обжалване пред директора на дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” на НАП. Индивидуалните административни актове на органите по приходите, като ревизионните актове, актовете за прихващане или възстановяване, актовете за регистрация или дерегистрарция по ЗДДС, становищата за наличие или липса на прилагане на СИДДО и т.н. подлежат на оспорване първо по административен ред пред НАП и след това на съдебен контрол.

Има още

Публикувано в Данъци, ДОПК
Етикети: , ,
Коментирайте

Спортен дух и толерантност – мисията е възможна!

novacon-bulgaria-the-payroll-and-accounting-company-tole-run-september-2015-cover

На 13.09.2015 г. част от екипа на НОВАКОН участва във второто издание на полумаратона „Толе-рън“ в Южния парк, където повече от 400 професионалисти и любители бегачи премериха сили на дистанциите 5, 10 и 21 км.

Има още

Публикувано в Събития
Етикети: , , , , ,
Коментирайте

Предлагането на обезпечение може да спре предварителното изпълнение на ревизионния акт

pay_income_tax1_novacon_the_payroll_and_accounting_company_bulgariaНезависимо от обжалването на ревизионния акт по административен и съдебен ред, установените задължения с него подлежат на предварително изпълнение от задълженото лице и същите следва да бъдат внесени в хазната. Забавянето на лицето да погаси определените задължения води до начисляване на лихви и съответно увеличаване на дълга.

Има още

Публикувано в Данъци, ДОПК
Етикети: , , , ,
Коментирайте