Ръководен екип

Екипът на НОВАКОН включва професионалисти в сферата на счетоводното и данъчното законодателство,  корпоративните финанси, трудовото и социално-осигурително законодателство. Специалистите на НОВАКОН притежават богат практически опит в разрешаването на сложни казуси в сферата на данъчното планиране, избягване на двойно данъчно облагане и легитимна данъчна оптимизация за български и международни компании.

Follow me:    

Георги Маринов, управляващ съдружник

Като управляващ съдружник, Георги Маринов отговаря за бизнес развитието на НОВАКОН и управлението на проектите на компанията, както и за данъчно-счетоводно консултиране на клиенти на НОВАКОН като Gazit Globe, SKE Group, Colliers, S&T Bulgaria и много други международни и български компании.

Георги Маринов спомага за успешното развитие на множество водещи международни и български компании от широк кръг индустрии в ролята си на данъчен и финансов консултант. Преди да поеме ръководството на НОВАКОН, Георги Маринов активно участва на динамично развиващия се български капиталов пазар като инвестиционен консултант в БУЛФИН ИНВЕСТ, където се издига до изпълнителен директор.  Освен управляваш съдружник в НОВАКОН, Георги Маринов е и изпълнителен директор на бързо развиващата се софтуерна компания за управление на бизнес информация ТИЙМЛУК.

Георги Маринов е магистър по Корпоративни финанси от Университета за национално и световно стопанство в София и е сертифициран борсов посредник и инвестиционен консултант.

Follow me:    

Константин Стоянов, управляващ съдружник

Като управляващ съдружник, Константин Стоянов отговаря за бизнес процесите в компанията, системата за управление на качеството, данъчно консултиране и прилагане на трудово-правното и осигурително законодателство за клиентите на НОВАКОН.

Константин Стоянов започва кариерата си като счетоводител и данъчен консултант в НОВАКОН, където се издига до управляващ съдружник. В НОВАКОН Константин Стоянов създава и поддържа системата за управление на бизнес процеси (BPM) на компанията, които са успешно сертифицирани по ISO 9001:2008 (по ISO 9001:2015, от 2015 г.) от британската компания Lloyd`s Register Quality Assurance. Константин Стоянов е съосновател и управляващ съдружник в софтуерната компания ТИЙМЛУК, където неговите познания в областта на финансите, програмиране, бизнес процеси и технологии водят до създаването на иновативна и гъвкава софтуерна платформа за управление на бизнес процеси.

Константин Стоянов е магистър по Финанси от Университета за национално и световно стопанство в София.


Ръководен екип | NOVACON Ръководен екип | NOVACON, The Payroll & Accounting Company