Търговия

Секторът на търговията на дребно остава един от най-динамичните и бързо променящи се, като той се характеризира със сложно управление на множество контрагенти и информация, и администрация на голям брой служители със сложно работно време.

НОВАКОН се гордее да работи с едни от световните лидери в търговията – IKEA (най-големият в света търговец на дребно за мебели и обзавеждане) и INTERSPORT (лидер в търговията със спортни стоки). За компаниите от тази индустрия, екипът на НОВАКОН може да предложи счетоводни услуги и услуги по обработка на възнагражденията, които да улесняват ръководството на организацията при администриране на тези процеси.

Глобализацията не просто елиминира границите между държавите, но предоставя и нови възможности за сектора търговия на едро. Търговците на едро са изправени пред много предизвикателства като различен управленски стил, културни различия и проблеми във възприемането на продуктите. За компаниите от този сектор, НОВАКОН предоставя улеснено приспособяване към българската законодателна рамка и практики чрез гъвкави и висококачествени счетоводни и данъчни услуги, както и изчерпателни услуги за администриране на възнагражденията.

Икопал, ТКК и Микровисата са сред компаниите от сектора търговия на едро, които се довериха на НОВАКОН.


Търговия | Счетоводни и ТРЗ услуги Търговия | Счетоводни и ТРЗ услуги, The Payroll & Accounting Company